You are here:

CIRRO møde om lungetoksicitet

Der er arrangeret et møde/seminar omkring lungetoksicitet for alle interesserede mandag den 29. august i Odense.

 

CIRRO lunge toksicitets møde

Odense Universitetshospital, mandag den 29. august 2011

 

Programmet består af to dele:

 

1) Konkret præsentation af nuværende data og projekter relateret til lunge toksicitet i forbindelse med strålebehandling af lunge patienter,

2) Diskussion og udarbejdelse af forslag til fremtidig toksicitets mål.

 

Foreløbig dagsorden:

 

Kl 10.00                         Morgenbrød/Kaffe

 

Kl 10.15 – 10.20         Velkomst og kort introduktion til dagens program

 

Kl 10.20 – 13.00         Præsentation fra de enkelte centre af

-          igangværende projekter

-          tilgængelige retrospektive data og igangværende indsamling af prospektive data

  • før behandling
  • under behandlingen
  • efter behandling

(skema udarbejdes og rundsendes)

 

Kl 13.00 – 14.00         Frokost

 

Kl 14.00 – 17.00         Diskussion: Mod fælles minimums-standarder for toxicitets-scoring og follow-up

 

  • Forslag til toksicitets mål ud fra nuværende data
  • Hvilke data mangler vi og hvordan skal data registreres?
  • Forslag til fælles standarder for toxicitetsmål
  • Forslag til fælles standard for minimum follow-up program
  • Forslag til registrering af pre-treatment patientdata, fx. comorbiditetsdata

 

 

Kl 17.30 Middag et sted i Odense

 

Venlig hilsen

 

Anders Bertelsen (OUH), Tine Schytte (OUH) og Ivan Vogelius (RH)

 

 

 

Tilmelding til Anders Bertelsen på mail: anders.bertelsen@ouh.regionsyddanmark.dk senest fredag den 10. juni 2011.