You are here:

Kortere ventetid på strålebehandling (Danish)

Årsrapporten fra Task Force vedr. strålebehandling viser at antallet af patienter der behandles indenfor 4 uger øges

Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2006 en Task Force vedr. strålebehandling, der har til opgave at følge udviklingen i strålebehandling i Danmark. Den seneste årsrapport (2008, offentliggjort 5. maj 2009) viser at over 90% af patienterne tilbydes strålebehandling i egen region indenfor den maksimale ventetid på 4 uger. Den resterende del af patienterne er tilbudt behandling udenfor egen region indenfor de 4 uger.

Læs mere