You are here:

WP09 info/brugermøde i Århus 19. april

WP09 inviterer til informations- og brugermøde omkring dosisplan databasen.

Kære CIRRO medlem,

Du inviteres hermed til informations-/brugermøde i CIRRO WP09 (Dosisplan database).

Mødet foregår på Århus Sygehus (lokale oplyses senere) mandag d. 19. april kl. 15-ca. 18 med efterfølgende spisning på Restaurant ET.

Dagsorden
1) Præsentation af gruppen bag WP09
2) Præsentation af database og indhold
3) Præsentation af kommunikation fra centre til database, herunder datasikkerhed og brugerrettigheder
4) Aftaler mellem WP09 og protokolansvarlige samt protokol-kontaktpersoner på RT-centre: Ansvarsfordeling
5) Præsentation af protokoller, der ønsker patienter i databasen
    - Antal patienter
    - Rådata (CT, dosisplan, MR?, PET?)
    - Tiddskala
    - Ønske om outcome-lagring?
6) Nærmeste fremtid
7) Ønsker fra brugerne

Håber rigtig mange har mulighed for at deltage på trods af den korte varsel.
Tilmelding senest onsdag d. 14. april til mail@cirro.dk – oplys venligst om du vil deltage i spisning!
Send meget gerne invitation videre til interesserede.