You are here:

CIRRO protocols for download

CIRRO-IP010209 - Den prognostiske værdi af 18F -FAZA Positron Emissions Tomografi hos patienter med hoved-hals karcinom efter primær strålebehandling (DAHANCA 24)
CIRRO-IP010309 - Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved?hals cancer (DAHANCA 25A og 25B)
CIRRO-IP010112 - Fase I/II studie af accelereret hyperfraktioneret strålebehandling, konkomitant cisplatin og nimorazol til patienter med stadie III?IV p16 negativt planocellulært carcinom i larynx, pharynx og cavum oris (DAHANCA 28A)
CIRRO-IP020109 - NARLAL - Navelbine And Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer
CIRRO-IP020209 - TARLAL - Tarceva And Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer
CIRRO-IP030109 - Partial Breast Irradiation (PBI)
CIRRO-IP030209 - Hypofractionated adjuvant radiotherapy in node-negative early breast cancer
CIRRO-IP030112 - Moderat hypofraktioneret simultant integreret boost versus normofraktioneret sekventielt boost ved adjuverende bestråling af brystkræftpatienter: DBCG SIB, et randomiseret fase II studium
CIRRO-IP040110 - Reduction of risk of long-term complications of radiotherapy for lymphomas
CIRRO-IP050109 - CRITICS-study: ChemoRadiotherapy after Induction chemoTherapy In Cancer of the Stomach
CIRRO-IP060109 - RAS-trial: Radiofrequency ablation versus stereotactic body radiation therapy for colorectal liver metastases: A randomized trial
CIRRO-IP070109 - Billedvejledt tumorboost af lokaliseret unifokal c. vesica urinaria: Et fase I/II projekt.
CIRRO-IP070112 - Daglig tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg 
CIRRO-IP080109 - Hypo-RT-PC - Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe
CIRRO-IP080209 - PROPEL A+B Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium
CIRRO-IP080110 - En ny hverdag - Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer
CIRRO-IP080210 - RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi. Et randomiseret klinisk fase III forsøg ved prostatakræft
CIRRO-IP090109 - Watchful Waiting - Et prospektivt observationsstudie af patienter med cancer recti efter concomitant strålebehandling og kemoterapi
CIRRO-IP090209 - Kontrast forstærket transrektal ultralydskanning af patienter med rektal cancer
CIRRO-IP090309 - Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus
CIRRO-IP090110 - Den prædiktive værdi af 18F-FAZA-PET/CT ved neoadjuverende strålebehandling til patienter med lokal avanceret c. recti
CIRRO-IP100110 - Observational study on contact X-ray and transanal endoscopic microsurgery in curative treatment of rectal cancer (CONTEM)
CIRRO-IP120109 - EMBRACE: An International Study on MRI-guided Brachytherapy in Locally Advanced Cervical Cancer
CIRRO-IP120111 - IMAP: Repetitive Functional Imaging & Mapping Biopsies in Locally Advanced Cervical Cancer
CIRRO-IP130109 - IMANAL: PET-CT skanning og MR ved analcancer
CIRRO-IP130111 - 18F-FMISO-PET, 18F-FDG-PET/CT, DWI-MR og DCE-MR scanninger som prædiktorer for respons på kemoterapi/radioterapi af patienter med analcancer
CIRRO-IP140111 - Billedvejledt rebestråling af højgradsgliom ? et klinisk fase I/II forsøg.